เลขที่ 66 หมู่ที่ 6 ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73190 โทรศัพท์&โทรสาร 0-34399-071    Email: watbangluangschool@gmail.com

sssปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุด 14 ธันวาคม 2564 เวลา 10.24 น.

:::ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนวัดบางหลวง:::
หน้าแรก
บุคลากรโรงเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ติดต่อเรา
ข้อมูลทั่วไป

ผู้บริหารสถานศึกษา

 
ข้อมูลบุคลากร
 
เอกสารงานต่างๆ

แบบคำร้องขอย้ายนักเรียน

แบบคำร้องขอวุฒิการศึกษา

แบบคำร้องขอใบรับรองการศึกษา

ใบสมัครเข้าเรียน

ตราโรงเรียนแบบมีสี

ตราโรงเรียนแบบขาว-ดำ

 
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา

แผนปฏิบัติงาน

ปฏิทินปฏิบัติงาน

 
งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานประกันคุณภาพการศึกษา2559

งานประกันคุณภาพการศึกษา2560

งานประกันคุณภาพการศึกษา2561

 

ผลการทดสอบ O NET, NT, RT

ผลการทดสอบ NT

 

BANGLUANG MODEL

วันเด็กแห่งชาติ 2565

วันเด็กแห่งชาติ 2565

คำขวัญวันเด็ก

รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม

ฉีดพ่นยาป้องกันยุงลาย

วันพุธที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น. เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางหลวง ให้ความอนุเคราะห์เข้ามาฉีดพ่นยาป้องกันยุงลาย ภายในอาคารเรียน อาคารประกอบของโรงเรียนวัดบางหลวง ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวงขอขอบพระคุณที่สร้างความปลอดภัยด้าน สาธารณสุขให้กับทุกคน #พันธมิตรที่ดี มีค่ามากกว่าทองคำ

แนะนำข้าราชการครูบรรจุใหม่

วันพุธที่ 5 มกราคม 2565 ว่าที่ร้อยตรีสมพร เมธสุทธิ์ ผอ.ร.ร.วัดบางหลวง แนะนำข้าราชการครูบรรจุใหม่ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่คุณครูวรียา เดชอัมพร และคุณครูนิตยา ทองโสภา มาร่วมพัฒนาคุณภาพนักเรียนร่วมกัน #ก้าวไปด้วยใจ ก้าวไปด้วยกัน....ยินดีต้อนรับค่ะ

ตรวจคัดกรองโควิด-19และสุ่มตรวจจำนวน10% ด้วยชุดตรวจ ATKสัปดาห์ที่5

ในวันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้ตรวจคัดกรองโควิด สำหรับนักเรียนป.1-6 ที่แจ้งความประสงค์มาเรียนเพิ่มเติม และได้ดำเนินการสุ่มตรวจคัดกรองโควิด-19 จำนวน 10% ด้วยชุดตรวจ ATKสัปดาห์ที่ 5 ผู้ที่เข้ารับการตรวจ ได้แก่ ครู/บุคลากร และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่เรียน Onsite (เรียนที่โรงเรียน) และเป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสุข #ผลการตรวจเป็นลบ 100% #โรงเรียนพร้อม #ครูพร้อม

ส่งตัวเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 ผู้บริหาร ได้ร่วมเดินทางเพื่อส่ง ครูกิตติศักดิ์ แก้วสว่าง เนื่องในโอกาสเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วย ไปปฏิบัติหน้าที่ยังโรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร(สิงหวิทยาคม)และขอขอบคุณผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร(สิงหวิทยาคม)ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

โรงเรียนวัดบางหลวง เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565

โรงเรียนวัดบางหลวง เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565 ชั้นอนุบาล รับสมัครวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2565 (เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับสมัครวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2565 (เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่

โรงเรียนวัดบางหลวง ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ นางสาววรียา เดชอัมพร (ครูบิว)และนางสาวนิตยา ทองโสภา(ครูแอน) ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่โรงเรียนวัดบางหลวงด้วยความยินดียิ่ง

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๕

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๕ ขออวยพรให้ท่านจงประสบความสำเร็จในทุกๆ สิ่งในปีนี้ จากผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนวัดบางหลวง

กิจกรรมมอบอาหารเสริม(นม)และรับเอกสารการเรียน ภาคเรียนที่2/2564

โรงเรียนวัดบางหลวงได้จัดกิจกรรมมอบอาหารเสริม(นม)และรับ เอกสารการเรียนประกอบด้วย แบบฝึกหัดและใบงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-Hand และ On-Demand โดยทางโรงเรียนได้ดำเนินการและปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19)อย่างเคร่งครัด

การสุ่มตรวจคัดกรองโควิด-19จำนวน10% ด้วยชุดตรวจ ATKสัปดาห์ที่4

ในวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้ดำเนินการสุ่มตรวจคัดกรองโควิด-19 จำนวน 10% ด้วยชุดตรวจ ATK #สัปดาห์ที่4 ผู้ที่เข้ารับการตรวจ ได้แก่ ครู/บุคลากร และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่เรียน Onsite (เรียนที่โรงเรียน) และเป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสุข #ผลการตรวจเป็นลบ100% #โรงเรียนพร้อม #ครูพร้อม

ขอแสดงความยินดี

โรงเรียนวัดบางหลวง ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูกิตติศักดิ์ แก้วสว่าง ในโอกาสสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ได้ลำดับที่ ๑ กลุ่มวิชา พลศึกษา กศจ.นครปฐม

กราบนมัสการท่านหลวงตาบุญชื่น ปัญญาวุฑโฒ

ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวงได้กราบนมัสการท่านหลวงตาบุญชื่น ปัญญาวุฑโฒ เมื่อครั้งธุดงค์ผ่านหน้าโรงเรียนวัดบางหลวง

หลวงตาบุญชื่น มอบน้ำดื่มสร้างบารมีทานให้กับโรงเรียนวัดบางหลวง

โรงเรียนวัดบางหลวง กราบขอบพระคุณ หลวงตาบุญชื่น ปัญญาวุฑโฒ มอบน้ำดื่มสร้างบารมีทานให้กับโรงเรียนวัดบางหลวง เมื่อครั้งธุดงค์ผ่านหน้าโรงเรียนวัดบางหลวง

โรงเรียนวัดบางหลวง ได้ทำการเปิดเรียนในรูปแบบ On site เป็นวันแรก

วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้ทำการเปิดเรียนในรูปแบบ On site(เรียนที่โรงเรียน) เป็นวันแรก ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยในวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ผู้ที่เข้ารับการตรวจ ได้แก่ ผู้อำนวยการ ครู/บุคลากร นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่ประสงค์เรียน Onsite (เรียนที่โรงเรียน) และเป็นไปตามมาตรการทางสาธารณะสุข

 โรงเรียนรักษาศีล 5

เด็กหญิงวรัชยา ตันพิรุฬห์ "น้องโดนัท" นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 โรงเรียนวัดบางหลวง กับโครงการโรงเรียนรักษาศีล 5 หัวข้อ "สู่ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญด้วย 7 กิจวัตรความดี" เพื่อเฟ้นหา SILA5 SMART IDOL ประจำปี 2564 จะมีเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง เชิญรับชมและรับฟังกันเลยครับ#sila5smartidol2564

 5 ธันวาคม 2564 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร5 ธันวาคม 2564 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวง

ประกาศ โรงเรียนวัดบางหลวง

ประกาศโรงเรียนวัดบางหลวงกำหนดแผนการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ในวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 เวลา 8.00 น.เป็นต้นไปขอเชิญผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดบางหลวง และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่แจ้งความประสงค์มาเรียน OnSite(เรียนที่โรงเรียน)และเป็นไปตามข้อกำหนดของโรงเรียน มารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK โดยพร้อมเพรียงกัน กำหนดการเปิดภาคเรียนแบบ On-site (เรียนที่โรงเรียน)ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6ในวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม2564เฉพาะนักเรียนที่มีรายชื่อที่ผู้ปกครองประสงค์ให้มาเรียนที่โรงเรียน และผู้ปกครองฉีดวัคซีน 100 % ของแต่ละระดับชั้น สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลทางโรงเรียจะประกาศให้ทราบอีกครั้งขอให้ผู้ปกครองติดตามข่าวสารผ่าน Facebook โรงเรียนและLine กลุ่มผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง

ประกาศ โรงเรียนวัดบางหลวง

#ประกาศโรงเรียนวัดบางหลวงแจ้งผู้ปกครูองและนักเรียนทุกระดับชั้นมารับเอกสารการเรียน On-handในวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564สถานที่ ณ จุดแจกเดิม

ออมสินห่วงใย ส่งกำลังใจให้สังคม

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้รับเกียรติให้ใช้เป็นสถานที่ มอบถุงยังชีพสำหรับผู้ประสบอุทกภัย ในเขตเทศบาลตำบลบางหลวง โดยการนำของ นายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง และคณะ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณอารยา ศรีมณฑก รักษาการผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน ภาค 5 พร้อมผู้บริหารและคณะ ร่วมมอบถุงยังชีพสำหรับผู้ประสบอุทกภัย ในเขตเทศบาลตำบลบางหลวง โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสมพร เมธสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายชัยยันต์ ฉิมกล่อม รองผู้อำนวยการ โรงเรียน และคณะครู โรงเรียนวัดบางหลวงร่วมให้การต้อนรับ#เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

ได้รับเหรียญทองแดงระดับภูมิภาคการคัดเลือกสถานศึกษาฯ

โรงเรียนวัดบางหลวง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้รับรางวัล เหรียญทองแดงระดับภูมิภาคการคัดเลือกสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวง

โรงเรียนวัดบางหลวง ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงวรัชยา ตันพิรุฬห์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการคัดเลือก ให้เป็นนักเรียนต้นแบบในการใช้ชีวิตที่มีระเบียบวินัยเกิดขึ้นได้เพราะลงมือทำ 7 กิจวัตรความดี#โรงเรียนรักษาศีล5 #7กิจวัตรความดี

คณะกรรมการประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่2/2564

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางหลวง ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี จ่าเอกภูวิส ภิรมย์เบี้ยว ปลัดอำเภอบางเลน นายธเนศ ปานอุทัย รองนายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง และนางสาวกาญจนา แซ่พัว ผอ.รพ.สต.บางหลวง ได้มาตรวจเยี่ยม ติดตามแนวทางการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 และได้ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนต่อไป

โรงเรียนวัดบางหลวง ได้รับเกียรติให้ใช้เป็นสถานที่มอบถุงยังชีพฯ

วันอังคารที่16 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้รับเกียรติให้ใช้เป็นสถานที่ มอบถุงยังชีพสำหรับผู้ประสบอุทกภัย ในเขตเทศบาลตำบลบางหลวง โดยการนำของ นายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง และคณะ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มอบถุงยังชีพสำหรับผู้ประสบอุทกภัย ในเขตเทศบาลตำบลบางหลวง โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสมพร เมธสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายชัยยันต์ ฉิมกล่อม รองผู้อำนวยการ โรงเรียน และคณะครู โรงเรียนวัดบางหลวงร่วมให้การต้อนรับ#เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวงผ่านช่องทาง Line Meeting

วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์ Line Meeting เพื่อรับทราบแนวทางการเตรียมการเปิดเรียน On-site#เปิดเรียนมั่นใจ #ปลอดภัยไร้โควิด19

ส่งตัวพนักงานราชการโรงเรียนวัดบางหลวง

วันจันทร์ 15 พฤศจิกายน 2564 ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนวัดบางหลวง ได้ร่วมเดินทางเพื่อส่ง ครูวาสนา ลี้เจริญ พนักงานราชการ โรงเรียนวัดบางหลวง ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ยังโรงเรียนบ้านไผ่หลวง และขอขอบคุณ ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนบ้านไผ่หลวงที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ขอเชิญชวนผู้ปกครองนักเรียนวัดบางหลวงทุกท่าน ฉีดวัคซีนโควิด-19

ขอเชิญชวนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวงทุกท่าน ฉีดวัคซีนโควิด-19 ฉีดวัคซีนเพื่อตัวท่านและเพื่อบุตรหลานของท่าน ร่วมใจกันฉีดวัคซีน ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เพื่อเปิดประตูการเรียนรู้ ส่งลูกหลานคืนสู่รั้วโรงเรียน

มอบถุงยังชีพสำหรับผู้ประสบอุทกภัย ในเขตเทศบาลตำบลบางหลวง

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนวัดบางหลวงได้รับเกียรติให้ใช้เป็นสถานที่ มอบถุงยังชีพสำหรับผู้ประสบอุทกภัย ในเขตเทศบาลตำบลบางหลวง โดยการนำของ นายพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง และคณะ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านอนุชา ใจช่วงโชติ นายอำเภอ อำเภอบางเลน นางนิสา บรรจงการ ผอ. สพม.นครปฐม ดร.จงรักษ์ ศรีทิพย์ รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 และทีมบริหารจากเทศบาลตำบลบางหลวง ร่วมแจกถุงยังชีพสำหรับผู้ประสบอุทกภัยโดยมี ว่าที่ร้อยตรีสมพร เมธสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายชัยยันต์ ฉิมกล่อม รองผู้อำนวยการ โรงเรียน และคณะครู โรงเรียนวัดบางหลวงร่วมให้การต้อนรับ#เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

คณะกรรมการประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สมพร เมธสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง นายวิชัย มูลทองสงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนางสาวณัทชฎาภร ธรรมราช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมะม่วง ได้มาตรวจเยี่ยม ติดตามแนวทางการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 และได้ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนต่อไป

คณะกรรมการประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สมพร เมธสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง นายวิชัย มูลทองสงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนางสาวณัทชฎาภร ธรรมราช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมะม่วง ได้มาตรวจเยี่ยม ติดตามแนวทางการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 และได้ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนต่อไป

กิจกรรมมอบอาหารเสริม (นม) และรับเอกสารการเรียน ภาคเรียนที่2/2564

โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดกิจกรรมมอบอาหารเสริม (นม) และรับเอกสารการเรียน ประกอบด้วย แบบฝึกหัด และใบงาน ในวันเปิดเทอมวันแรก ของภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2564 โดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Hand และ On-Demand โดยทางโรงเรียนดำเนินการและปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) อย่างเคร่งครัด

 "โรงเรียนรักษาศีล 5 เชิงคุณภาพ ครอบครัวอบอุ่น"

โรงเรียนวัดบางหลวง ได้รับเกียรติบัตร กิจกรรมเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้วย 7 กิจวัตรความดีในโครงการ "โรงเรียนรักษาศีล 5 เชิงคุณภาพ ครอบครัวอบอุ่น"จาก(สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์)ประธานอำนวยการโครงการหมู่บ้านและโรงเรียนรักษาศีล 5 #สะสมความดี #จนเป็นวิถีของตนเอง #โรงเรียนวัดบางหลวงเราทำได้

คณะเข้าตรวจสอบสภาพอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นฯ

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้ให้การต้อนรับคณะทำงานจากสพป.นครปฐม เขต 2 เพื่อเข้าตรวจสอบสภาพอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นของโรงเรียนที่ขอจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 กฐินสามัคคีวัดบางหลวง

#กฐินสามัคคีวัดบางหลวงวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้นำคณะครู ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบางหลวง

 ประกาศโรงเรียนวัดบางหลวง เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

#ประกาศโรงเรียนวัดบางหลวง #เปิดภาคเรียนที่2 #ปีการศึกษา2564 โรงเรียนวัดบางหลวง เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Hand และ On-Demand ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป แจ้งผู้ปกครองและนักเรียนทุกระดับชั้นมารับใบงาน ในวันพุธ ที่ 3 พฤศจิกายน 2564***สถานที่ ณ จุดแจกเดิม***ขอให้ผู้ปกครองติดตามข่าวสารผ่าน Facebook โรงเรียน และ Line กลุ่มผู้ปกครอง อย่างต่อเนื่องหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบโดยทันที

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดบางหลวง Timeline

#ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดบางหลวง #Timeline การเตรียมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 รูปแบบ On-site และรูปแบบอื่นๆตามความเหมาะสมของโรงเรียนวัดบางหลวง#โรงเรียนพร้อมครูพร้อม

รับฟังการบรรยายการพัฒนาขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ว.PA

วันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2564 ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนวัดบางหลวง ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ โดย นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ตำแหน่ง ครู พร้อมด้วย นายธนะชน ทัศนะเกตุ รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 โดยมี นายดุสิต หังเสวก ผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นวิทยากร ผ่านช่องทาง Google Meet และ Youtube ซึ่งจัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

ประชาสัมพันธ์ : การเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

ประชาสัมพันธ์ : การเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 : เปิดเรียนรูปแบบ "ออนไลน์"วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 : เปิดเรียนรูปแบบ "มาโรงเรียน"** หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบทันที**.ขอความร่วมมือ1) ขอเชิญชวนให้ผู้ปกครองและ สมาชิกในครอบครัวเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันและลดความรุนแรงในการติดเชื้อโควิด-19 2) ขอความร่วมมือผู้ปกครอง ไม่นำนักเรียนไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 3) ขอความร่วมมือผู้ปกครอง สมาชิกในครอบครัว และนักเรียน ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

เข้าร่วมอบรมประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามประเมินผล โครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. (SMT)

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของโรงเรียนวัดบางหลวง ได้เข้าร่วมอบรมประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามประเมินผลโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. (SMT) #พัฒนาตน #พัฒนางาน #เพื่อลูกหลานชาว ว.บ.ล.

"23ตุลาคม วันปิยมหาราช"

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๒๓ ตุลาคม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระปิยมหาราชข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนวัดบางหลวง

"นักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวง ได้เข้ารับมอบทุนการศึกษา จำนวน 6 คน"

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 นักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวง ได้เข้ารับมอบทุนการศึกษา จำนวน 6 คน จาก นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดนครปฐม พร้อมคณะ และคุณพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศบาลตำบลบางหลวง ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 โรงเรียนวัดบางหลวง ขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ให้ความเมตตากับ พวกเราเสมอมาครับ…#สร้างอนาคตของชาติในวันหน้า #ด้วยการพัฒนาการศึกษาในวันนี้

"เรียนรู้ PA สู่การปฏิบัติจริง"

วันพฤหัสบดีที่ 14และวันศุกร์ที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนวัดบางหลวงได้จัดอบรมการพัฒนาข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) "เรียนรู้ PA สู่การปฏิบัติจริง" ณ ห้องประชุมสุจริต ถวิล นุชทองม่วง โรงเรียนวัดบางหลวง

ผอ.สพป.นครปฐม เขต2 เยี่ยมเยียนโรงเรียนวัดบางหลวง

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมเยียนโรงเรียนวัดบางหลวง โดยมีว่าที่ร้อยตรี สมพร เมธสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายชัยยันต์ ฉิมกล่อม รองผู้อำนวยการโรงเรียน และทีมบริหารโรงเรียนวัดบางหลวง ให้การต้อนรับและพาเดินชมอาคารเรียน อาคารประกอบต่าง ๆ ของโรงเรียน ทีมงานโรงเรียนวัดบางหลวงขอขอบพระคุณสำหรับข้อเสนอแนะ และกำลังใจดีดีที่ท่านมอบให้กับเราในวันนี้ครับ #เจ้านายสร้างแรงผลักดัน...#พวกเราจะมุ่งมั่นทำให้ดี

13 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสวรรคต

โรงเรียนวัดบางหลวง นำโดย ว่าที่ร้อยตรีสมพร เมธสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายชัยยันต์ ฉิมกล่อม รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรโรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยเครื่องราชสักการะ เพื่อถวายความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

แจ้งปฏิทินการปิด-เปิด ภาคเรียน ปีการศึกษา 2564

ทางโรงเรียนวัดบางหลวง ขอแจ้งปฏิทินการปิด-เปิด ภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ -ปิดภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2564 จนถึง 31ตุลาคม 2564 -เปิดภาคเรียนที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 (หากมีการเปลี่ยนแปลงทางโรงเรียนจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบอีกครั้ง)

กำหนดแนวทาง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

กำหนดแนวทาง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เน้นความปลอดภัยตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขแบบ Universal Prevention For COVID-19 (การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล)

กิจกรรมโรงเรียนรักษาศีลห้า ชั่วโมงสุขจริงหนอออนไลน์

วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดกิจกรรมโรงเรียนรักษาศีลห้า ชั่วโมงสุขจริงหนอออนไลน์ โดยมีกิจกรรม สวดมนต์ทำสมาธิ เพื่อพัฒนาจิต ได้รับความอนุเคราะห์จาก พระอธิการเกรียงศักดิ์ ถาวโร เจ้าอาวาสวัดบางหลวง เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอบางเลน

ศปก.อ.ตำบลบางหลวง ได้เข้าการตรวจเยี่ยมและประเมินโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมการ เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 ศปก.อ.ตำบลบางหลวง ได้เข้าการตรวจเยี่ยมและประเมินโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และได้ให้คำแนะนำแก่ คณะครู และบุคลากร ได้ดำเนินการและปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)ต่อไป

ลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรีสมพร เมธสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง มอบหมาย ให้นายชัยยันต์ ฉิมกล่อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง เป็นประธานในประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำข้อมูลตามแบบวัดเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมคุณสุจริต คุณถวิล นุชทองม่วง

ลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหาร

วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 นายชัยยันต์ ฉิมกล่อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง ได้ทำการลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหาร โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสมพร เมธสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และทีมบริหาร ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม คุณสุจริต คุณถวิล นุชทองม่วง

เข้ารับมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับคณะครูโรงเรียนวัดบางหลวง ที่จะเข้ารับมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น ในวันพุธ ที่ 29 กันยายน 2564 ณ โรงเรียนวัดตุ๊กตา ดังนี้
1.นางสาวกรรณิการ์ มะโนมั่น ครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2.นางสาวชลิตา สมัครรัฐกิจ ครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3.นางสาวอรุโณทัย ชัยสิทธิ์ ครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
4.นางสาวนิภา ตรีแจ่มจันทร์ ครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5.นายสุทธิเกียรติ ชาติชำนิ ครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ได้รับคัดเลือก สื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบ สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ประจำปี 2564

คณะครูโรงเรียนวัดบางหลวง ที่ได้รับคัดเลือก สื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบ สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ประจำปี 2564 ดังนี้
ระดับปฐมวัย
1. นางสาวแสงดาว ทองเหมือน ระดับดีเยี่ยม
2. นางสาวสุพัฒนา เตชานุบาล ระดับ ดีมาก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1.นางสาวกรรณิการ์ มะโนมั่น ระดับ ดีเยี่ยม
2.นางสาวบุณยนุช สามสาลี ระดับ ดีเด่น
3.นางสาววรรณา สุริวรรณ์ ระดับ ดีเด่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1.นางสาวอรุโณทัย ชัยสิทธิ์ ระดับ ดีเยี่ยม
2.นางสาวภัทรวดี ศรีธัญญากร ระดับ ดีเด่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.นางสาวนิภา ตรีแจ่มจันทร์ ระดับ ดีเยี่ยม
2.นางเพชรัตน์ ชมมะลิ ระดับ ดีเด่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
1.นางสาวอุษา มะหะหมัด ระดับ ดีเยี่ยม
2.นายสุทธิเกียรติ ชาติชำนิ ระดับ ดีเยี่ยม
กลุ่มสาระการเรียนรูสุขศึกษา พลศึกษา
นางสาวชฎาภรณ์ ใยย่อง ระดับ ดีเด่น

ผ่านการประเมินเข้ารับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปี 2562

โรงเรียนวัดบางหลวงที่ผ่านการประเมินเข้ารับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปี 2562 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และเครือข่ายบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โดยจะเข้ารับตราพระราชทาน ในวันพุธ ที่ 29 กันยายน 2564 ณ โรงเรียนวัดตุ๊กตา

#ประกาศโรงเรียนวัดบางหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรายการค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบการและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย โดยวิวีการคัดเลือก

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 ว่าที่ร้อยตรีสมพร เมธสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และทีมบริหารโรงเรียนวัดบางหลวง ได้นำเสนอผลงานของผู้บริหารในรอบ 6เดือน ผ่านทาง Google Meets ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา โรงเรียนวัดบางหลวงขอขอบคุณ นายชาญกฤต น้ำใจดี ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 นางสาวบุญสุพร เพ็งทา ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 นางสาวระเบียบ ชาญช่าง ผอ.โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล นางศิวิไล ทีคำ ผอ.โรงเรียนบ้านบางเลน และนายทิวากร อาจหาญ ผอ.โรงเรียนวัดลานค่าเราจะมุ่งมั่นพัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนาผู้เรียน ต่อไป

โรงเรียนวัดบางหลวง ขอแสดงความยินดี กับ คุณครูชลิตา สมัครรัฐกิจ คุณครูสกลสุภา สุมาลี และคุณครูแสงดาว ทองเหมือน ที่ได้รับรางวัลคุรุชน คนคุณธรรม ของ สพป. นครปฐม เขต 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อส่งเสริมการผลิตนวัตกรรมและยกย่องเชิดชูเกียรติ ที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้ดำเนินการมอบเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ให้กับผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวง การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี และทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

VTRนำเสนอ อาคารสถานที่ โรงเรียนวัดบางหลวง ณ ปัจจุบัน ประจำเดือน สิงหาคม 2564

ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

ขอเชิญผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และประชาชนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ " เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน " ในระบบออนไลน์ตามลิ้งที่อยู่ด้านล่างนี้ หรือ สแกนQR CODE

#โรงเรียนวัดบางหลวง ได้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ระดับทอง (อันดับ 1)

#แจ้งผู้ปกครองทุกท่านทราบ เรื่องกำหนดการจ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) และรับเอกสารการเรียน ครั้งที่ 3 ประกอบด้วย แบบฝึกหัด และใบงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระลอกใหม่ทั่วประเทศ ยังคงมีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน ทำให้ต้องจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Blended ทางโรงเรียนจึงขอนัดหมายผู้ปกครอง รับเงินค่าอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) และรับแบบฝึกหัด ใบงานนักเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 ตามเวลาและสถานที่ ที่กำหนดให้ดังนี้

เนื่องด้วยวันที่ 26 มิถุนายน 2564 เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางโรงเรียนวัดบางหลวง ได้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Blended โดยจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในรูปแบบของการสร้างการรับรู้ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 ว่าที่ร้อยตรีสมพร เมธสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนวัดบางหลวง ได้ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านตากแดด และโรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธาราม ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประกันคุณภาพภายใน (Internal Quality Assurance : IQA)รวมทั้งการเตรียมการ เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก (External Quality Assurance : EQA)รอบห้า(2564-2568)

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 ว่าที่ร้อยตรี สมพร เมธสุทธิ์ ผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรโรงเรียนวัดบางหลวง ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 โดยมี นายธนะชน ทัศนะเกตุ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ดร.อนนท์ ศรีพิพัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา นางสาววีรวรรณ เจริญสุข ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 นางสาวบุญสุพร เพ็งทา ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ และนายอดิศักดิ์ คงทัด ผอ.โรงเรียนวัดสำโรง พร้อมได้ให้คำแนะนำในการดำเนินการของโรงเรียนต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดกิจกรรมมอบเงินค่าอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) และรับเอกสารการเรียน ครั้งที่ 2 ประกอบด้วย แบบฝึกหัด และใบงาน สำหรับการเรียนการสอนรูปแบบ On Blended โดยกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) อย่างเคร่งครัด

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 ว่าที่ร้อยตรีสมพร เมธสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง ได้ให้การต้อนรับ นายสุภัค แฝงเพ็ชร ศึกษานิเทศก์ สพป.นฐ เขต 2 ในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และได้ให้คำแนะนำแก่ คณะครู และบุคลากร ได้ดำเนินการและปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)ต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดกิจกรรมมอบเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน มอบอุปกรณ์การเรียน และหนังสือเรียน ใบงาน สำหรับการเรียนการสอนรูปแบบ On Blended และได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 4 ทุนให้กับนักเรียนที่มีคะแนนสอบO-NET สูงแต่ละรายวิชา โดยกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) อย่างเคร่งครัด

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนวัดบางหลวง รับการประเมินการจัดกิจกรรมมอบเงินค่าเครื่องแบบ มอบอุปกรณ์การเรียน และหนังสือเรียน ใบงาน สำหรับการเรียนการสอนรูปแบบ On Blended ในวันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564 โดยได้รับคำแนะนำจาก รพ.สต.ตำบลบางหลวง ให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) อย่างเคร่งครัด และให้คำชมเชยโรงเรียนวัดบางหลวง ที่มีการวางแผนและเตรียมการ ได้อย่างดียิ่ง

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดบางหลวง วาระการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เพื่อเสนอและวางแผน เตรียมความพร้อม สำหรับการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2564ต่อไป การประชุมครั้งนี้เป็นไปด้วยเรียบร้อย และได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)อย่างเคร่งครัด

ประกาศโรงเรียนวัดบางหลวง เรื่องการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ในรูปแบบของสถานศึกษา ได้แก่ On Line On Air On Hand On Demand และ On Blended ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง และแจ้งตารางกำหนดการมอบเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน ทั้งนี้ ครูประจำชั้นจะประสานไปทางโทรศัพท์และช่องทางอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวก และดูแลบุตรหลานของท่านอย่างใกล้ชิดต่อไป


ว่าที่ร้อยตรีสมพร เมธสุทธื์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายชัยยันต์ ฉิมกล่อม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ITA
 
 
 
ผลงานวิชาการ
 
ระบบสาระสนเทศ
Facebook LikeBox
แผนที่โรงเรียนวัดบางหลวง
สถานที่ติดตต่อ

โรงเรียนวัดบางหลวง

เลขที่ 66 หมู่ที่ 6 ตำบล บางหลวง อำเภอ บางเลน จังหัวด นครปฐม 73190 โทรศัพท์ : 034-399-071

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Best view with Internet Explorer 800x600 Resolution
โดย นายกิตติศักดิ์ แก้วสว่าง
:
watbangluangschool@gmail.com