เลขที่ 66 หมู่ที่ 6 ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73190 โทรศัพท์&โทรสาร 0-34399-071    Email: watbangluangschool@gmail.com

ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุด 23 ตุลาคม 2564 เวลา 12.24 น.

:::ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนวัดบางหลวง:::
หน้าแรก
บุคลากรโรงเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ติดต่อเรา
ข้อมูลทั่วไป

ผู้บริหารสถานศึกษา

 
ข้อมูลบุคลากร
 
เอกสารงานต่างๆ

แบบคำร้องขอย้ายนักเรียน

แบบคำร้องขอวุฒิการศึกษา

แบบคำร้องขอใบรับรองการศึกษา

ใบสมัครเข้าเรียน

ตราโรงเรียนแบบมีสี

ตราโรงเรียนแบบขาว-ดำ

 
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา

แผนปฏิบัติงาน

ปฏิทินปฏิบัติงาน

 
งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานประกันคุณภาพการศึกษา2559

งานประกันคุณภาพการศึกษา2560

งานประกันคุณภาพการศึกษา2561

 

ผลการทดสอบ O NET, NT, RT

ผลการทดสอบ NT

 

BANGLUANG MODEL

"23ตุลาคม วันปิยมหาราช"

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๒๓ ตุลาคม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระปิยมหาราชข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนวัดบางหลวง

"นักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวง ได้เข้ารับมอบทุนการศึกษา จำนวน 6 คน"

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 นักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวง ได้เข้ารับมอบทุนการศึกษา จำนวน 6 คน จาก นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดนครปฐม พร้อมคณะ และคุณพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ นายกเทศบาลตำบลบางหลวง ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 โรงเรียนวัดบางหลวง ขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ให้ความเมตตากับ พวกเราเสมอมาครับ…#สร้างอนาคตของชาติในวันหน้า #ด้วยการพัฒนาการศึกษาในวันนี้

"เรียนรู้ PA สู่การปฏิบัติจริง"

วันพฤหัสบดีที่ 14และวันศุกร์ที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนวัดบางหลวงได้จัดอบรมการพัฒนาข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) "เรียนรู้ PA สู่การปฏิบัติจริง" ณ ห้องประชุมสุจริต ถวิล นุชทองม่วง โรงเรียนวัดบางหลวง

ผอ.สพป.นครปฐม เขต2 เยี่ยมเยียนโรงเรียนวัดบางหลวง

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมเยียนโรงเรียนวัดบางหลวง โดยมีว่าที่ร้อยตรี สมพร เมธสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายชัยยันต์ ฉิมกล่อม รองผู้อำนวยการโรงเรียน และทีมบริหารโรงเรียนวัดบางหลวง ให้การต้อนรับและพาเดินชมอาคารเรียน อาคารประกอบต่าง ๆ ของโรงเรียน ทีมงานโรงเรียนวัดบางหลวงขอขอบพระคุณสำหรับข้อเสนอแนะ และกำลังใจดีดีที่ท่านมอบให้กับเราในวันนี้ครับ #เจ้านายสร้างแรงผลักดัน...#พวกเราจะมุ่งมั่นทำให้ดี

13 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสวรรคต

โรงเรียนวัดบางหลวง นำโดย ว่าที่ร้อยตรีสมพร เมธสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายชัยยันต์ ฉิมกล่อม รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรโรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยเครื่องราชสักการะ เพื่อถวายความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

แจ้งปฏิทินการปิด-เปิด ภาคเรียน ปีการศึกษา 2564

ทางโรงเรียนวัดบางหลวง ขอแจ้งปฏิทินการปิด-เปิด ภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ -ปิดภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2564 จนถึง 31ตุลาคม 2564 -เปิดภาคเรียนที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 (หากมีการเปลี่ยนแปลงทางโรงเรียนจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบอีกครั้ง)

กำหนดแนวทาง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

กำหนดแนวทาง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เน้นความปลอดภัยตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขแบบ Universal Prevention For COVID-19 (การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล)

กิจกรรมโรงเรียนรักษาศีลห้า ชั่วโมงสุขจริงหนอออนไลน์

วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดกิจกรรมโรงเรียนรักษาศีลห้า ชั่วโมงสุขจริงหนอออนไลน์ โดยมีกิจกรรม สวดมนต์ทำสมาธิ เพื่อพัฒนาจิต ได้รับความอนุเคราะห์จาก พระอธิการเกรียงศักดิ์ ถาวโร เจ้าอาวาสวัดบางหลวง เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอบางเลน

ศปก.อ.ตำบลบางหลวง ได้เข้าการตรวจเยี่ยมและประเมินโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมการ เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 ศปก.อ.ตำบลบางหลวง ได้เข้าการตรวจเยี่ยมและประเมินโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และได้ให้คำแนะนำแก่ คณะครู และบุคลากร ได้ดำเนินการและปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)ต่อไป

ลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรีสมพร เมธสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง มอบหมาย ให้นายชัยยันต์ ฉิมกล่อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง เป็นประธานในประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำข้อมูลตามแบบวัดเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมคุณสุจริต คุณถวิล นุชทองม่วง

ลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหาร

วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 นายชัยยันต์ ฉิมกล่อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง ได้ทำการลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหาร โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสมพร เมธสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และทีมบริหาร ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม คุณสุจริต คุณถวิล นุชทองม่วง

เข้ารับมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับคณะครูโรงเรียนวัดบางหลวง ที่จะเข้ารับมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น ในวันพุธ ที่ 29 กันยายน 2564 ณ โรงเรียนวัดตุ๊กตา ดังนี้
1.นางสาวกรรณิการ์ มะโนมั่น ครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2.นางสาวชลิตา สมัครรัฐกิจ ครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3.นางสาวอรุโณทัย ชัยสิทธิ์ ครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
4.นางสาวนิภา ตรีแจ่มจันทร์ ครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5.นายสุทธิเกียรติ ชาติชำนิ ครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ได้รับคัดเลือก สื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบ สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ประจำปี 2564

คณะครูโรงเรียนวัดบางหลวง ที่ได้รับคัดเลือก สื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบ สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ประจำปี 2564 ดังนี้
ระดับปฐมวัย
1. นางสาวแสงดาว ทองเหมือน ระดับดีเยี่ยม
2. นางสาวสุพัฒนา เตชานุบาล ระดับ ดีมาก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1.นางสาวกรรณิการ์ มะโนมั่น ระดับ ดีเยี่ยม
2.นางสาวบุณยนุช สามสาลี ระดับ ดีเด่น
3.นางสาววรรณา สุริวรรณ์ ระดับ ดีเด่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1.นางสาวอรุโณทัย ชัยสิทธิ์ ระดับ ดีเยี่ยม
2.นางสาวภัทรวดี ศรีธัญญากร ระดับ ดีเด่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.นางสาวนิภา ตรีแจ่มจันทร์ ระดับ ดีเยี่ยม
2.นางเพชรัตน์ ชมมะลิ ระดับ ดีเด่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
1.นางสาวอุษา มะหะหมัด ระดับ ดีเยี่ยม
2.นายสุทธิเกียรติ ชาติชำนิ ระดับ ดีเยี่ยม
กลุ่มสาระการเรียนรูสุขศึกษา พลศึกษา
นางสาวชฎาภรณ์ ใยย่อง ระดับ ดีเด่น

ผ่านการประเมินเข้ารับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปี 2562

โรงเรียนวัดบางหลวงที่ผ่านการประเมินเข้ารับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปี 2562 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และเครือข่ายบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โดยจะเข้ารับตราพระราชทาน ในวันพุธ ที่ 29 กันยายน 2564 ณ โรงเรียนวัดตุ๊กตา

#ประกาศโรงเรียนวัดบางหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรายการค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบการและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย โดยวิวีการคัดเลือก

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 ว่าที่ร้อยตรีสมพร เมธสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และทีมบริหารโรงเรียนวัดบางหลวง ได้นำเสนอผลงานของผู้บริหารในรอบ 6เดือน ผ่านทาง Google Meets ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา โรงเรียนวัดบางหลวงขอขอบคุณ นายชาญกฤต น้ำใจดี ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 นางสาวบุญสุพร เพ็งทา ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 นางสาวระเบียบ ชาญช่าง ผอ.โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล นางศิวิไล ทีคำ ผอ.โรงเรียนบ้านบางเลน และนายทิวากร อาจหาญ ผอ.โรงเรียนวัดลานค่าเราจะมุ่งมั่นพัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนาผู้เรียน ต่อไป

โรงเรียนวัดบางหลวง ขอแสดงความยินดี กับ คุณครูชลิตา สมัครรัฐกิจ คุณครูสกลสุภา สุมาลี และคุณครูแสงดาว ทองเหมือน ที่ได้รับรางวัลคุรุชน คนคุณธรรม ของ สพป. นครปฐม เขต 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อส่งเสริมการผลิตนวัตกรรมและยกย่องเชิดชูเกียรติ ที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้ดำเนินการมอบเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ให้กับผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวง การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี และทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

VTRนำเสนอ อาคารสถานที่ โรงเรียนวัดบางหลวง ณ ปัจจุบัน ประจำเดือน สิงหาคม 2564

ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

ขอเชิญผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และประชาชนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ " เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน " ในระบบออนไลน์ตามลิ้งที่อยู่ด้านล่างนี้ หรือ สแกนQR CODE

#โรงเรียนวัดบางหลวง ได้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ระดับทอง (อันดับ 1)

#แจ้งผู้ปกครองทุกท่านทราบ เรื่องกำหนดการจ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) และรับเอกสารการเรียน ครั้งที่ 3 ประกอบด้วย แบบฝึกหัด และใบงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระลอกใหม่ทั่วประเทศ ยังคงมีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน ทำให้ต้องจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Blended ทางโรงเรียนจึงขอนัดหมายผู้ปกครอง รับเงินค่าอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) และรับแบบฝึกหัด ใบงานนักเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 ตามเวลาและสถานที่ ที่กำหนดให้ดังนี้

เนื่องด้วยวันที่ 26 มิถุนายน 2564 เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางโรงเรียนวัดบางหลวง ได้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Blended โดยจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในรูปแบบของการสร้างการรับรู้ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 ว่าที่ร้อยตรีสมพร เมธสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนวัดบางหลวง ได้ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านตากแดด และโรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธาราม ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประกันคุณภาพภายใน (Internal Quality Assurance : IQA)รวมทั้งการเตรียมการ เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก (External Quality Assurance : EQA)รอบห้า(2564-2568)

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 ว่าที่ร้อยตรี สมพร เมธสุทธิ์ ผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรโรงเรียนวัดบางหลวง ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 โดยมี นายธนะชน ทัศนะเกตุ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ดร.อนนท์ ศรีพิพัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา นางสาววีรวรรณ เจริญสุข ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 นางสาวบุญสุพร เพ็งทา ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ และนายอดิศักดิ์ คงทัด ผอ.โรงเรียนวัดสำโรง พร้อมได้ให้คำแนะนำในการดำเนินการของโรงเรียนต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดกิจกรรมมอบเงินค่าอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) และรับเอกสารการเรียน ครั้งที่ 2 ประกอบด้วย แบบฝึกหัด และใบงาน สำหรับการเรียนการสอนรูปแบบ On Blended โดยกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) อย่างเคร่งครัด

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 ว่าที่ร้อยตรีสมพร เมธสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง ได้ให้การต้อนรับ นายสุภัค แฝงเพ็ชร ศึกษานิเทศก์ สพป.นฐ เขต 2 ในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และได้ให้คำแนะนำแก่ คณะครู และบุคลากร ได้ดำเนินการและปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)ต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดกิจกรรมมอบเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน มอบอุปกรณ์การเรียน และหนังสือเรียน ใบงาน สำหรับการเรียนการสอนรูปแบบ On Blended และได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 4 ทุนให้กับนักเรียนที่มีคะแนนสอบO-NET สูงแต่ละรายวิชา โดยกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) อย่างเคร่งครัด

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนวัดบางหลวง รับการประเมินการจัดกิจกรรมมอบเงินค่าเครื่องแบบ มอบอุปกรณ์การเรียน และหนังสือเรียน ใบงาน สำหรับการเรียนการสอนรูปแบบ On Blended ในวันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564 โดยได้รับคำแนะนำจาก รพ.สต.ตำบลบางหลวง ให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) อย่างเคร่งครัด และให้คำชมเชยโรงเรียนวัดบางหลวง ที่มีการวางแผนและเตรียมการ ได้อย่างดียิ่ง

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดบางหลวง วาระการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เพื่อเสนอและวางแผน เตรียมความพร้อม สำหรับการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2564ต่อไป การประชุมครั้งนี้เป็นไปด้วยเรียบร้อย และได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)อย่างเคร่งครัด

ประกาศโรงเรียนวัดบางหลวง เรื่องการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ในรูปแบบของสถานศึกษา ได้แก่ On Line On Air On Hand On Demand และ On Blended ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง และแจ้งตารางกำหนดการมอบเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน ทั้งนี้ ครูประจำชั้นจะประสานไปทางโทรศัพท์และช่องทางอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวก และดูแลบุตรหลานของท่านอย่างใกล้ชิดต่อไป


ว่าที่ร้อยตรีสมพร เมธสุทธื์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายชัยยันต์ ฉิมกล่อม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ITA
 
 
 
ผลงานวิชาการ
 
ระบบสาระสนเทศ
Facebook LikeBox
แผนที่โรงเรียนวัดบางหลวง
สถานที่ติดตต่อ

โรงเรียนวัดบางหลวง

เลขที่ 66 หมู่ที่ 6 ตำบล บางหลวง อำเภอ บางเลน จังหัวด นครปฐม 73190 โทรศัพท์ : 034-399-071

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Best view with Internet Explorer 800x600 Resolution
โดย นายกิตติศักดิ์ แก้วสว่าง
:
watbangluangschool@gmail.com