-->
 

เลขที่ 66 หมู่ที่ 6 ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73190 โทรศัพท์&โทรสาร034399071    Email: watbangluangschool@gmail.com

ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุด 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14 .00 น

:::ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนวัดบางหลวง:::

 
หน้าแรก
บุคลากรโรงเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ติดต่อเรา

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

โรงเรียนดีประจำตำบล

ผลงานและรางวัล

คณะกรรมการสถานศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

อาคารสถานที่
 
ข้อมูลบุคลากร

ผู้บริหารสถานศึกษา

สายชั้น ป.1-ป.3

 
เอกสารงานต่าง

แบบคำร้องขอย้ายนักเรียน

 
แผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา
แผนปฏิบัติงาน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
 
งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานประกันคุณภาพการศึกษา2559

งานประกันคุณภาพการศึกษา2560

งานประกันคุณภาพการศึกาา2561

 
ผลการทดสอบ0-NET,NT,RT
ผลการทดสอบ NT
 
BANGLUANG MODEL
 

 

"ต้อนรับและแนะนำว่าที่ร้อยตรีสมพร เมธสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน"

เช้าวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 หลังกิจกรรมหน้าเสาธง นายสมหมาย ตรงดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง ได้กล่าวต้อนรับและแนะนำว่าที่ร้อยตรีสมพร เมธสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง อย่างเป็นทางการ ให้กับคณะครูและนักเรียน ได้ทำความรู้จักโดยท่านผอ.สมพรได้ชื่นชม ความมีระเบียบวินัยและความเป็นระบบ ของกิจกรรมหน้าเสาธง #We are W.B.L.TEAM.... เราจะไม่มีวันรับรู้ว่าเรา Strong แค่ไหนตราบใดที่เรายังไม่ยอมออก Start..

"เก็บตกภาพ กิจกรรมแสดงความยินดี ท่านผอ.และ ท่านรองผอ."

เก็บตกภาพกิจกรรมแสดงความยินดี ว่าที่ร้อยตรีสมพร เมธสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง นายสมหมาย ตรงดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง และ นายสรรชัย วิบูลย์ชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

"Congratulations and Happiness Time"

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.09 น. ว่าที่ร้อยตรีสมพร เมธสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง ได้เดินทางมารับตำแหน่ง โดยมีคณะครูจากโรงเรียนวัดศิลามูลเดินทางมาส่ง นายสมหมาย ตรงดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง และทีมบริหารของโรงเรียน วัดบางหลวง ได้ให้การต้อนรับ ช่วงเย็นในเวลา 17.00 น. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดบางหลวง ผู้บริหาร คณะครูจากโรงเรียนต่าง ๆ ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ ได้มาร่วมแสดงความยินดี กับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง รองผู้อำนวยการโรงเรียน วัดบางหลวง และรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน อย่างอบอุ่น #Congratulations and Happiness Time….ความสุขแม้จะอยู่กับเราไม่นาน แต่ความทรงจำที่ดีจะอยู่กับเราตลอดไป

"ร่วมส่งตัวและแสดงความยินดีกับท่าน รองผอ.สรรชัย วิบูลย์ชาติ"

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 โรงเรียนวัดบางหลวง นำโดย นายสมหมาย ตรงดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง และคณะครู ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแสดงนาฏศิลป์ งานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลบางหลวง ประจำปี 2563 โรงเรียนวัดบางหลวง ขอขอบคุณนักเรียนและคุณครูทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

"ร่วมส่งตัวและแสดงความยินดีกับท่าน รองผอ.สรรชัย วิบูลย์ชาติ"

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 09.39 น. นายธเนศ ปานอุทัย อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง นายสมหมาย ตรงดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง คณะครู นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนวัดบางหลวง ได้ร่วมส่งตัวและแสดงความยินดีกับ นายสรรชัย วิบูลย์ชาติ สำหรับการดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน....#อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของพวกเราชาว W.B.L.

"ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับท่านผอ.และรองผอ."

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 17.00 น.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดบางหลวง ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง และรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน ณ ศูยน์กีฬาโรงเรียนวัดบางหลวง

"ร่วมส่งตัวและแสดงความยินดีกับท่าน รองผอ.สรรชัย วิบูลย์ชาติ"

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 09.39 น. นายธเนศ ปานอุทัย อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง นายสมหมาย ตรงดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง คณะครู นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนวัดบางหลวง ได้ร่วมส่งตัวและแสดงความยินดีกับ นายสรรชัย วิบูลย์ชาติ สำหรับการดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน....#อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของพวกเราชาว W.B.L.

"พิธีมอบซุ้มพระพุทธโสธร(จำลอง)"

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดพิธีมอบซุ้มพระพุทธโสธร(จำลอง) โดยมีท่านดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐมเขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และขอขอบพระคุณ"ครอบครัวสุนทรถาวรวงศ์" ที่สนับสนุนเงินงบประมาณในการจัดกิจกรรมมอบซุ้มพระพุทธโสธร(จำลอง)และปรับปรุงบริเวณเป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท ให้แก่โรงเรียนวัดบางหลวง ในครั้งนี้

"ร่วมบุญกิจกรรมรับมอบซุ้มพระพุทธโสธร (จำลอง)"

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดบางหลวง ขอเชิญทุกท่าน ร่วมบุญกิจกรรมรับมอบซุ้มพระพุทธโสธร (จำลอง) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก "ครอบครัวสุนทรถาวรวงศ์" เวลา 08.49 น.พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เวลา 09.39 น.ร่วมทำพิธีประดิษฐานพระพุทธโสธร(จำลอง)

"โครงการการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา"

วันที่ 23-25 กันยายน 2563 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โ ครงการการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)ระดับภูมิภาค ประจำปี พ.ศ.2563 ภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพ ฯ โดยมี นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ประธานในพิธี เดินเยี่ยมชมกิจกรรมในครั้งนี้

"เยาวชนต้นแบบ ด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓"

โรงเรียนวัดบางหลวง ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายอิทธิพล เอี่ยมสะอาด ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น เยาวชนต้นแบบ ด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ภาคกลาง) ระดับประถมศึกษา และโรงเรียนวัดบางหลวง ได้รางวัลเป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมโครงการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยประจำปี พุทธศักราช 2563 โดยได้รับเกียรติจาก นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม และขอขอบคุณ คุณครูสมหมาย ตรงดี ที่ให้การฝึกซ้อมกิจกรรมด้านดนตรีไทยแก่นักเรียน

"ธำรงค์เกียรติรักษา สมคุณค่า เทิดศรัทธา กษิณา 63"

วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 โรงเรียนวัดบางหลวง ได้จัดงานมุทิตาคารวะ"ธำรงค์เกียรติรักษา สมคุณค่า เทิดศรัทธา กษิณา 63"งานเกษียณอายุราชการให้แก่ ผู้บริหารและคุณครู ซึ่งประกอบด้วย นายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง คุณครูสมใจ หมอนทอง และคุณครูกุญชร ตะถาวร โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อดีตครู ผู้บริหาร ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมคุณสุจริต - คุณถวิล นุชทองม่วง

""จากใจถึงใจ ด้วยสายใยผูกพัน"@ทริปสระแก้ว"

วันที่ 26-27 กันยายน 2563 กลุ่มโรงเรียนบางหลวง ได้จัดงานเกษียณอายุราชการให้แก่ ผู้บริหารและคุณครู ซึ่งประกอบด้วย นายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง คุณครูสมใจ หมอนทอง ครูโรงเรียนวัดบางหลวง คุณครูพิศมัย เณรบำรุง ครูโรงเรียนวัดศิลามูล คุณครูวิไล ระดมกิจ ครูโรงเรียนวัดไผ่หูช้าง "จากใจถึงใจ ด้วยสายใยผูกพัน"

"รางวัลพระพฤหัสบดี ประจําปี พ.ศ.2563 ประเภท ผู้มีคุณูปการ"

โรงเรียนวัดบางหลวง ขอแสดงความยินดีกับ คุณพิเชษฐ์ สุนทรถาวรวงศ์ ที่ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจําปี พ.ศ.2563 สำหรับผู้ทำคุณประโยชน์ให้วงการศึกษา ประเภท ผู้มีคุณูปการ

"โครงการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ควบคู่จูเนียร์ไกด์"

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ.2563 นายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง และคณะครู ได้ให้การต้อนรับ คุณสยาม โชคสว่างวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและคณะ ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) เข้าเยี่ยมชมโครงการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ควบคู่จูเนียร์ไกด์ ณ โรงเรียนวัดบางหลวง

"ความดี...ความภูมิใจ เพื่อการศึกษาไทยที่มั่นคง พ.ศ.2563"

“ความดี...ความภูมิใจ เพื่อการศึกษาไทยที่มั่นคง พ.ศ.2563” เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 คณะครูโรงเรียนวัดบางหลวง และผู้เกษียณอายุราชการ 3 ท่าน คือ นายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง คุณครูสมใจ หมอนทอง คุณครูกุญชร ตะถาวร ได้ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ “ความดี...ความภูมิใจ เพื่อการศึกษาไทยที่มั่นคง พ.ศ.2563”ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ

"ธำรงค์ เกียรติรักษา สมคุณค่า เกิด ศรัทธา กษิณา 63"

ขอเชิญร่วมงาน "ธำรงค์ เกียรติรักษา สมคุณค่า เกิด ศรัทธา กษิณา 63" เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ ของ ท่านผอ.ธเนศ ปานอุทัย คุณครูสมใจ หมอนทอง และคุณครูกุญชร ตะถาวร ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 9.59 น. ณ โรงเรียนวัดบางหลวง

ว่าที่ร้อยตรี สมพร เมธสุทธิ์
(ผู้อำนวยการโรงเรียน)
 

ITA

 
ผลงานทางวิชาการ
 
ระบบสาระสนเทศ
 
เว็บไซต์คุณครู
ครูอุษา มะหะหมัด
ครูสกลสุภา สุมาล
ครูกรรณิการ์ มะโนมั่น
ครูภัทรวดี ศริธัญญากร
ครูสุพัฒนา เตชานุบาล

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Best view with Internet Explorer 800x600 Resolution
โดย นายกิตติศักดิ์ แก้วสว่าง
:
watbangluangschool@gmail.com